Volmacht

Roltransparantie 

Met een volledig aandelenbelang heeft bemiddelingsbedrijf AJP Assurantiën B.V. volmachtbedrijf AJP Assuradeuren B.V. opgericht. Binnen het volmachtbedrijf treden wij op als ‘gevolmachtigde’ van de volgende verzekeraars (volmachtgevers):

 • Anker Insurance Company N.V.
 • DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.
 • Midglas N.V.
 • MS Amlin Insurance SE
 • Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.
 • Rhion Versicherung AG
 • UVM Verzekeringsmaatschappij N.V.

Als ‘gevolmachtigde’ zijn wij binnen de afspraken die wij hiervoor met verzekeraars hebben gemaakt, bevoegd om verzekeringsrisico’s zelfstandig te beoordelen en bij acceptatie hiervoor een verzekeringspolis af te geven. Schadeclaims worden door ons zelfstandig behandeld en afgewikkeld. Doordat zowel de bemiddelings- als volmachtactiviteiten bij ons onder één dak plaatsvinden, zijn wij in staat om maatwerk en extra service te verlenen.

AJP Assurantiën B.V. treedt namens de klant op als ‘bemiddelaar’, terwijl AJP Assuradeuren namens genoemde verzekeraars optreedt als ‘gevolmachtigde’. Onze organisatie is hierbij zo ingericht, dat wij op adequate wijze de belangen van onze klant en die van verzekeraars in het oog houden. Mocht zich toch een conflicterende situatie voordoen, bijvoorbeeld bij de beoordeling van een risico of bij een schadeclaim, dan wordt de kwestie via onze interne procedure behandeld.

AJP Assurantiën B.V. is een volledig zelfstandig bedrijf, verzekeraars hebben hierin geen aandelenbelang.

Het kan zijn dat u vragen heeft over onze rol als adviseur of als gevolmachtigde agent. U kunt hiervoor dan contact opnemen via onze contactgegevens. Wij geven u dan graag verdere uitleg. In geval van een klacht verwijzen wij u naar onze klachtenprocedure.


Onze Inschrijvingen

 • AJP Assuradeuren B.V.  is een financiële dienstverlener die valt onder de Wet op het financieel toezicht. We hebben een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het verlenen van onze financiële diensten. Het vergunningsnummer is 12040108.
 • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Ons meldingsnummer is 300.014587.
 • AJP Assuradeuren B.V. is lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA).
 • AJP Assuradeuren B.V. staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 55886248.
 • AJP Assuradeuren BV is aangesloten bij het CVB, het Centraal Volmacht Bedrijf. Het Centraal Volmacht Bedrijf ondersteunt ons door centralisatie van back-office systemen en uniformering van werkzaamheden. Hierdoor kunnen wij meer aandacht geven aan het persoonlijk adviseren va onze klanten. Wilt u meer weten over het Centraal Volmacht Bedrijf, klik dan CVB.

AJP Assuradeuren B.V heeft vergunningen voor zowel schade- als levensverzekeringen.

Leave a Reply